stojan gdpr4free Splňte nové nařížení EU pro práci s cookies platným od 25 května 2018 Vyhněte se pokutě 20.000.000 € Dovolte návštěvníkovi opravdu zamítnout sledování třetími stranami Připravte se na ještě tvrdší legislativu ePrivacy, která nás v oblasti práce s cookies čeká

 • Pixman

Monitorované služby

GTM

GTM

Google Analytics

Google Analytics

Leady

Leady

iFirmy

iFirmy

GTM

Facebook

MouseFlow

MouseFlow

DoubleClick

DoubleClick

Google Remarketing

Google Remarketing

Hotjar

Hotjar

Sklik

Sklik

O GDPR

25. května 2018 vstoupila v platnost nová zákonná nařízení EU mimo jiné upravující práci s cookies a "sledováním" návštěvníků. Nově hrozí za neplnění nařízení pokuty až 20 miliónů EUR.
Vlastníci webových stránek, eshopů a webových aplikací, kteří používají jakékoli sledovací a analytické nástroje (jako oblíbený Google Analytics), musí nově dovolit návštěvníkovi opravdu odmítnout takové sledování. Většina stránek dnes používá notoricky známé panely s informativním sdělením o používání cookies, návštěvníkovi ale nenabízí možnost tyto služby blokovat. Knihovna gdpr4free pomáhá blokovat trackovací služby třetích stran do doby, než návštěvník opravdu aktivně vyjádří souhlas s použitím cookies. Teprve poté odblokuje monitorované služby.

Javascriptová knihovna gdpr4free nabízí efektivní řešení v kombinaci s cookie consent panelem, např. pomocí knihovny https://cookieconsent.insites.com.

Knihovna gdrp4free funguje na principu aktivního monitorování vkládaných knihoven do zdrojového kódu webových stránek a jejich včasného zablokování v případě, že návštěvník webu odmítl cookies nebo vyjádřil nesouhlas s jejich použitím. Knihovna dále aktivně vylučuje ze zdrojového kódu staticky vložené knihovny, které také spadají mezi monitorované služby.

Majitelé webů tak nemusejí realizovat náročné a nákladné úpravy zdrojových kód projektů, aby splnili nejtvrdší opatření ve prostěch návštěvníků.

Obecně lze předpokládat, že politika ePrivacy v oblasti trackování webových návštěv bude v nejbližší době ještě zpřísněna. Proto je knihovna gdpr4free ideální pomocí tam, kde si nejste jisti, zda nařízení plníte či nikoliv.

Postup nasazení:

Umístěte knihovnu gdpr4free jako první element ihned za otevírací <head> tag a inicializujte.

Základní použití ve dvou řádcích kódu:

<html>
<head>
<!-- Must be placed as first after opening head tag -->
<script src="https://cdn.gdpr4free.com/gdpr4free.min.js"></script>
<script>gdprGuard.initialise();</script>
  ...
</head>

Možná konfigurace:

<html>
<head>
<!-- Must be placed as first after opening head tag -->
<script src="https://cdn.gdpr4free.com/gdpr4free.min.js"></script>
<script>
gdprGuard.initialise({
'cookieStatusName': 'cookieconsent_status', // cookie name where has been stored visitor allowance, default is "cookieconsent_status"
'cookieStatusValue': 'allow', // cookie value after cookies are confirmed (visitor agree), default is "allow" 
'excludeDomains': [
  'google-analytics.com' // array of domains, default empty array
],
'addDomains': [
  'domain-to-observe.com' // array of domains strings, default empty array
],
'onAcceptCallback': function() {}, // callback function triggered when cookie consent is confirmed, default is page reload 
});
</script>

Pokud používáte knihovnu CookieConsent https://cookieconsent.insites.com, potom je knihovna nachystána tak, že žádná další konfigurace není zapotřebí. Pokud používáte vlastní řešení nebo jinou knihovnu, stačí upřesnit parametry názvu cookie, kde ukládáte příznak souhlasu a hodnotu, která značí pozitivní souhlas návštěvníka.

Přidávání nové sledované služby (domény)

V rámci konfigurace knihovny můžete voliteně uvést v 'addDomains' další domény, která má knihovna monitorovat a blokovat. Důležité je v tomto případě jen to, že uvádíte doménu, kterou daný poskytovatel služby používá ve svém sledovacím kódu, který nasazujete na webové stránky.
Pokud uvedete doménu bez počátečního "https://www.", bude knihovna monitorovat veškeré subdomény dané domény i doménu samotnou, tedy jak https://domena.com, tak https://www.domena.com, tak http://domena.com, stejně jako https://xyz.domena.com. Pokud doménu uvedete ve tvaru www.domena.com, bude se sledovat opravdu jen tvar s www.

Jak zjistil s jakou doménou služby pracují?

<!-- V tomto případě služba komunikuje s doménou: googletagmanager.com -->
<!-- Zjistít to lze ze SRC atributu script značky níže -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-24676653-1"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'UA-24676653-1');
</script>

Eliminace některých defaultně blokovaných služeb pomocí konfigurace excludeDomain. Funguje to naprosto shodně, jako přidávání sledovaných služeb jen s opačným efektem. Takto uvedené domény totiž vypnou sledování defaultně integrovaných domén k blokaci, viz seznam výše

Ukázka komplexního použití společně s cookieconsent.insites.com

<html>
<head>
<!-- Must be placed as first after opening head tag -->
<script src="https://cdn.gdpr4free.com/gdpr4free.min.js"></script>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/3.0.3/cookieconsent.min.js"></script>
<script>	
// initialise GDPRGuard simplest way
gdprGuard.initialise();
// cookieconsent panel configuration
window.addEventListener("load", function(){
window.cookieconsent.initialise({
"type": "opt-in",
"content": {
  "message": "Používáme cookie pro správné fungování stránek stejně jako pro základní analytiku návštěvnosti stránek. Pokud cookies nepovolíte, může se narušit správné fungování stránek.",
  "dismiss": "Zakázat",
  "allow": "Povolit",
  "link": "Více informací"
}})});			
</script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/3.0.3/cookieconsent.min.css" />
...